Porteføljeanalyse

I Danica Pensjon har du tilgang til et bredt og rikholdig fondsutvalg fra de beste forvalterne i markedet. Du kan i tillegg velge investeringsporteføljene Danica Valg der selskapet forvalter midlene for deg.

Gå videreGå videre

Sparekalkulator
Beregn fremtidig verdi av din sparing

Sparekalkulator
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - 2010 Danske Bank Group. Les vår behandling av personopplysninger og cookies og vilkår for bruk.